เครื่องกดน้ำหวาน  Beverage Dispenser
             
                                         
 
   เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น HD15-3 (crathco)

       - ขนาดของเครื่อง 250x400x690
      - โถบรรจุน้ำขนาด 18.5 ลิตร 1โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายจำนวนไม่มากและมีน้ำเดียว รุ่นนี้น่าสนใจมาก
      - ใช้ไฟ 220 v /506w   รับประกันอะไหล่ 1 ปี
      - น้ำหนักเครื่อง 20.5 Kg
ราคาเครื่องใหม่ 33,000
 
          เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น E275-3 (crathco)

   
   - ขนาดของเครื่อง 290x400x650 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 9 ลิตร 2 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - ใช้ไฟ 220 v  / 375 w  
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี  น้ำหนักเครื่อง 25.4 Kg
         แบรด์ USA
   
ราคา 36,000 บาท   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
มือสอง ราคา 14,500 บาท
มือสองโถใหม่  16,000 บาท
                       
         
   เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น E475-3 (crathco)

    
  - ขนาดของเครื่อง 520x380x650 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 9 ลิตร 4โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายน้ำหลายรสชาติ รุ่นนี้จะเหมาะสม
      - ใช้ไฟ 220 v  / 594w
      - รับประกันอะไหล่ 1ปี น้ำหนัก 41.2Kg
        แบรด์ USA
 ราคา 48,500 บาท   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 มือสอง ราคา 24,000 บาท
 มือสองโถใหม่  ราคา 26,500 บาท
     
                       
         
    เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น D255-3 (crathco)

      - ขนาดของเครื่อง 440x380x690 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 18.5 ลิตร 2 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายจำนวนมากเหมาะแก่การเลือกรุ่นนี้
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/3.3A  /726w
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี น้ำหนัก 34.9 kg
         แบรด์ USA
 ราคา 37,500 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 มือสอง ราคา 18,500 บาท
 มือสองโถใหม่ ราคา 20,000 บาท
 
               
 
   เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น D355-3  (crathco)

   
     - ขนาดของเครื่อง 650x400x690 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 18.5 ลิตร 3 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายจำนวนมากเหมาะแก่การเลือกรุ่นนี้
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/4.3A  /1.07Kw
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี น้ำหนัก 43 Kg
        แบรด์ USA
 ราคา 51,000 บาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 มือสอง ราคา 23,000 บาท
 มือสองโถใหม่ ราคา 25,000 บาท
   
                     
 
     
         
           
         
           เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น   M042
      
      
 - ขนาดของเครื่อง 280x420x640 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 9 ลิตร 2 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/1.6A
      - Compressor  1/10 HP
น้ำยา R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี
   น้ำหนัก 26Kg
      ผลิต ไทย                     บริการอะไหล่ทุกชิ้นราคาถูก
 
 ราคาเครื่องใหม่ 26,000 บาท
 
           
                 

       เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น   M063

       - ขนาดของเครื่อง 440x420x640 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 9 ลิตร 3 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายน้ำหลายรสชาติ รุ่นนี้จะเหมาะสม
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/2.8A 
      - Compressor  1/5 HP
น้ำยา R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ป
ี   น้ำหนัก 30 Kg
     ผลิต ไทย             บริการอะไหล่ทุกชิ้นราคาถูก

 ราคาเครื่องใหม่ 32,000 บาท
       
       เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  M 084

        - ขนาดของเครื่อง 500x420x640 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 9 ลิตร 4โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายน้ำหลายรสชาติ รุ่นนี้จะเหมาะสม
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/3.5A 
      - Compressor  1/4 HP  น้ำยา R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี
  น้ำหนัก 36 Kg
       ผลิต ไทย              บริการอะไหล่ทุกชิ้นราคาถูก
   
 ราคาเครื่องใหม่ 36,500 บาท

       เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  M 318
        - ขนาดของเครื่อง 620x390x650 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 18.5 ลิตร 3โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายน้ำหลายรสชาติ รุ่นนี้จะเหมาะสม
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/4A 
      - Compressor  1/4 HP  น้ำยา R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี
     
   
- น้ำหนัก 38 Kg
           ผลิต ไทย       
บริการอะไหล่ทุกชิ้นราคาถูก

ราคาเครื่องใหม่ 39,000 บาท

   
  เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  M 318
        - ขนาดของเครื่อง 440x380x650 mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 18.5 ลิตร 2โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - กรณีขายน้ำหลายรสชาติ รุ่นนี้จะเหมาะสม
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/3.3A 
      - Compressor  1/4 HP  น้ำยา R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี
     
   
- น้ำหนัก 28 Kg
           ผลิต ไทย       
บริการอะไหล่ทุกชิ้นราคาถูก
ราคาเครื่องใหม่ 28,000 บาท
                     
 

     เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  B101

        - ขนาดของเครื่อง 200x440x580mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 10 ลิตร 1 โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - เป็นหัวแบบน้ำพุงเหมาะกับสินค้าที่มีความ ข้น  เหนียว นมสด
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/ 220W
      - Compressor   R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี

      

ราคาเครื่องใหม่ 18,000 บาท
 
           
        เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  B102

        - ขนาดของเครื่อง 250x440x580mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 10 ลิตร 2โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - เป็นหัวแบบกวนผสม เหมาะกับสินค้าที่มีความ ข้น  เหนียว นมสด
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/ 260W
      - Compressor   R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี
 

ราคาเครื่องใหม่ 25,500 บาท

             
         เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  B103

        - ขนาดของเครื่อง 380x440x580mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 10 ลิตร 3โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - เป็นหัวแบบกวนผสม เหมาะกับสินค้าที่มีความ ข้น  เหนียว นมสด
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/ 320W
      - Compressor   R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี

ราคาเครื่องใหม่30,000 บาท

       
                     
         เครื่องกดน้ำหวาน รุ่น  B104

        - ขนาดของเครื่อง 505x440x580mm
      - โถบรรจุน้ำขนาด 10 ลิตร 3โถ
      - ตัวเครื่องทำจากสแตนแลส ปราศจากการเป็นสนิม
      - ใช้เวลาการทำให้น้ำมีความเย็นอยู่ประมาณ 30-45 นาที
      - ดูแลรักษาง่าย ใช้เวลาการถอดประกอบน้อยมาก
      - เป็นหัวแบบกวนผสม เหมาะกับสินค้าที่มีความ ข้น  เหนียว นมสด
      - ใช้ไฟ 220 v/50Hz/ 380W
      - Compressor   R134A
      - รับประกันอะไหล่ 1 ปี

ราคาเครื่องใหม่ 35,000

 
                       
คำนวนค่าไฟฟ้าต่อวัน = (220xA)xชมxยูนิต/1000
     คูณด้วย 70% คือค่าใช้จ่าย/วัน
 
     
                   
update ราคาถึง ม.ค..2562
สนใจติดต่อสอบถามพนักงานขาย ได้ที่เบอร์   081-381-0076
ได้ทุกวันจนถึงเวลา  18.00 น. ได้ทุกวัน
  
 
                   

Copyright © 2018 - 2022 by seemstar supply All rights reserved  
webmaster : star_p56@hotmail.com